Dlaczego my?

Klienci często przed wizytą w kancelarii adwokata, usiłują rozeznać swój problem prawny poszukując informacji w internecie.

Oczywiście rozmowa i porozumienie z adwokata z klientem, który już jakieś wstępne informacje posiada, jest łatwiejsza.

Jednak wyrywkowa wiedza pozyskana z internetu, wsparta opiniami czy radami internautów, nie jest w stanie zastąpić profesjonalnej wiedzy prawniczej wyniesionej ze studiów i pogłębianej w trakcie dalszej paroletniej nauki podczas tzw. aplikacji prawniczych, a następnie poprzez wieloletnią praktykę przy rozpracowywaniu konkretnych spraw. 

Dla przeprowadzenia z sukcesem sprawy procesowej, zawarcia korzystnego kontraktu, przeprowadzenia negocjacji po których obie strony rozstają się zadowolone, w dobrych stosunkach i bez urazy, nie wystarczy tylko znajomość „gołej” treści przepisu. Trzeba znać także orzecznictwo sądowe, precedensy czyli wiedzieć jak podobne przypadki rozstrzygały sądy, jak interpretuje prawo Sąd Najwyższy, dlaczego określony przepis zawiera takie, a nie inne regulacje /prawnicy nazywają to „ratio legis”/, jaka była historia powstawania określonych unormowań i jeszcze szereg innych podobnych rzeczy. Ta wiedza jest nie tylko przydatna; ona jest konieczna.

Tej wiedzy nie może mieć laik. My również nie wynosimy jej ze studiów. Uczymy się tego wyłącznie w wyniku długoletniej pracy nad konkretnymi sprawami.

Kancelaria przeprowadziła z sukcesem kilkaset spraw sądowych. W każdej sprawie klient jest rzetelnie informowany o szansach wygrania sprawy i ewentualnym zagrożeniu lub stopniu ryzyka /jeśli istnieje/. Strategia prowadzenia każdego procesu jest starannie przygotowywana i realizowana zgodnie z interesem klienta i jego oczekiwaniami.

Jeśli masz problem czy jesteś w kłopotach skontaktuj się. Każdy klient w mojej Kancelarii traktowany jest z szacunkiem i uwagą. Nie dzielimy klientów na „lepszych” i „gorszych” czy „dużych” i „małych”.

Sprawdź sam. Zapraszam.

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji