Witam Państwa na stronie mojej kancelarii.

                     

        

Nazywam się Urszula Jaworska, jestem adwokatem i radcą prawnym – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów prawniczych odbyłam 2 – letnią aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. W dalszej kolejności zdobywałam specjalizację radcy prawnego uwieńczoną złożeniem egzaminu radcowskiego. Praktykując w zawodzie radcy prawnego prowadziłam obsługę prawną dużych firm, kierując także etatowymi zespołami prawników. Kolejnym etapem mojej drogi zawodowej jest adwokatura, do której wstąpiłam po zdobyciu uprawnień adwokackich.

Od 1990 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką. 

W ramach pracy kancelarii świadczymy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym, wszystkie sprawy traktując z równą uwagą, a naszych klientów z szacunkiem.

Honoraria w Kancelarii ustalane są następująco:

  •  za prowadzenie spraw procesowych

-     honorarium w formie zryczałtowanej, obejmującej prowadzenie sprawy w danej instancji np. w Sądzie Rejonowym aż do wyroku. Nie pobieramy osobnych opłat od stawiennictwa na danej rozprawie, od pisma procesowego itp. Wszystkie czynności potrzebne do przeprowadzenia sprawy obejmuje ryczałt. Klient pokrywa natomiast koszty opłat wymaganych przez sąd w związku z tokiem procesu /wpis od pozwu, zaliczki na biegłych, koszty kserowania akt sądowych itp./;

  • za przygotowanie projektu umowy, ekspertyzę, ewentualnie przygotowanie innych dokumentów

 – wg. stawki godzinowej uzgodnionej z klientem; możliwe jest również honorarium zryczałtowane;

  • za udział w negocjacjach

 – wg. stawki godzinowej uzgodnionej z klientem, obejmującej również czas konieczny do przygotowania się do negocjacji np. poprzez lekturę dokumentów;

  • za porady prawne

 – wg. stawki godzinowej.               

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzgodnienie płatności w ratach.

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji