PRAWO AUTORSKIE I PRASOWE

  • sprawy o naruszenie autorskich dóbr osobistych i majątkowych /także do utworów architektonicznych i komputerowych/
  • naruszenie dóbr osobistych /czci, dobrego imienia, opinii /także zawodowej czy handlowej/, na łamach prasy i w innych  mediach zawodowych i społecznych,
  • sprawy z zakresu bezprawnego posłużenia się wizerunkiem /bez zgody osoby zainteresowanej lub za zgodą lecz w sposób ośmieszający, naruszający cześć i godność osobistą, szkodzący opinii etc.
  • naruszenie dóbr osobistych w reklamie
  • reklama  nieuczciwa lub niedozwolona
  • sprawy karne o przestępstwa powiązane z naruszeniem praw autorskich

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji