PRAWO BUDOWLANE

  • prowadzenie spraw i reprezentowanie klienta przed organami administracji i sądami w sprawach spornych lub wątpliwych a wszystkich etapach procesu budowlanego z użytkowaniem obiektu włącznie,
  • odszkodowania związane z budowami, a także ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego
  • szkody wyrządzone przez developerów wskutek nierzetelnego wywiązywania się z umów,
  • szkody wyrządzone przez nierzetelnych inwestorów i/lub wykonawców budowlanych
  • sprawy o naruszenie praw sąsiedzkich
  • sprawy karne o przestępstwa powiązane z prawem budowlanym.

 

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji