PRAWO CYWILNE, GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • przygotowywanie projektów umów
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez organa samorządowe i państwowe,
 • odszkodowania za szkody wyrządzone przez pozostałe podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne  wskutek niewłaściwego wywiązywania się z pozawieranych umów, za szkody zawinione lub takie gdzie odpowiedzialność opiera się na ryzyku sprawcy,
 • sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji
 • odpowiedzialność za błędy w sztuce medycznej, w tym z dziedziny chirurgii estetycznej i zabiegów upiększających,
 • sprawy związane z prawem własności i posiadaniem
 • zasiedzenia
 • odwoływanie darowizn i roszczenia z umowy dożywocia
 • ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami /skarga pauliańska/
 • sprawy dotyczące uchwał spółdzielni, spółek i wspólnot mieszkaniowych
 • odpowiedzialność członków zarządów spółek za szkody
 • odpowiedzialność członków zarządu w razie upadłości spółki.
 • spory na tle majątkowych ubezpieczeń gospodarczych
 • sprawy karne o przestępstwa gospodarcze.

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji