PRAWO LOKALOWE

  • sprawy dotyczące uchwał organów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • sprawy z dziedziny ochrony praw lokatorów,
  • wstąpienia w najem
  • sprawy procesowe związane z eksmisjami z lokali mieszkalnych i użytkowych
  • inne sprawy związane z korzystaniem z lokali
  • sprawy karne związane z oszustwami na tle prawa lokalowego

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji