PRAWO NIERUCHOMOŚCI

  • sprawy o naruszenie prawa własności i posiadania
  • sprawy o zasiedzenie i wydanie nieruchomości
  • odszkodowania za wadliwe umowy przenoszące własność
  • odszkodowania związane ze zmianami planów miejscowych
  • odszkodowania za szkody wyrządzane przez developerów
  • spory z dziedziny praw sąsiedzkich
  • ustanawianie służebności
  • spory wynikłe na tle umów darowizn i dożywocia

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji