PRAWO PRACY

Spory z zakresu:

  • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy / w tym niezasadnych wypowiedzeń/.
  • mobbingu i innych form dyskryminacji
  • odszkodowań od pracodawcy
  • naprawiania szkód wyrządzonych przez pracowników
  • spory na tle innych naruszeń prawa pracy zarówno przez pracodawców jak i pracowników

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji