Strona główna

Kancelaria istnieje od 1990r.

Właściciel jest adwokatem i radcą prawnym, członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. 

Kancelaria prowadzi praktykę w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego, prawa na dobrach niematerialnych, prawa pracy i rodzinnego. 

Jako jedna z nielicznych kancelarii na rynku posiadamy rzeczywiste doświadczenie w dziedzinie prawa budowlanego i chętnie przyjmujemy do prowadzenia sprawy związane z tą tematyką.

Możemy służyć pomocą na każdym etapie pojawienia się problemu prawnego poczynając od przygotowania  umowy, kontraktu czy ekspertyzy prawnej, poprzez negocjacje aż do przeprowadzenia procesu sądowego. Najczęściej prowadzimy sprawy przed sądami powszechnymi, gospodarczymi, administracyjnymi i rodzinnymi.

Często prowadzimy sprawy trudne, nietypowe, gdzie inni już opuścili ręce. 

Przeprowadziliśmy z sukcesem wiele poważnych i trudnych spraw lecz nie zdradzamy danych naszych klientów. W tej sprawie ponad reklamę własną przedkładamy interes klienta i bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Par. 19 Kodeksu etyki adwokackiej:

„Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą.

Tajemnicą objęte są ponadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta i dotyczące innych osób./…/

Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.”

Zapewniamy pomoc profesjonalną, skuteczną, dyskretną.

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji